Lamely z minerální vaty

Izolační desky s kolmým vláknem

Popis

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR80-WS-WL(P)-MU1

Lamely z minerální vaty s kolmým vláknem pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů, zejména pokud mají členitější fasády.

Vlastnosti:

 • vysoká pevnost v tahu;
 • výborný tepelný izolant;
 • požární ochrana objektu;
 • vysoká paropropustnost;
 • dlouhodobá stálost;
 • akustický komfort;
 • možnost ohybání - izolace zaoblených fasád, sloupů...;
 • snadná aplikace.

Podrobnosti

Technické údaje:

 • délka / šířka: 1000 / 333 mm;
 • tloušťka desek: 20 až 300 mm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 30 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: 80 kPa;
 • faktor difúzního odporu μ: 1;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,041 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): A1.

 

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku

Vlastnosti 
JUBIZOL

JUBIZOL Engineering

VSTUPTE
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz