Fasádní systémy JUBIZOL

Video návody s fázemi montáže tepeIně izolačních systémů JUBIZOL. Video návody na použití letní / zimní přísady do omítek. Video návod na použití hydrofobizačního prostředku na zdivo. Video ukázky fungování fasádních systémů JUBIZOL Microair / Strong a fasádní barvy NANOXILcolor.

JUBIZOL - Podezdívka

JUBIZOL - Okenní parapet

JUBIZOL - Izolace

JUBIZOL - Špalety

JUBIZOL - ŽB přístřešek

JUBIZOL - Úvod filmu

JUBIZOL - Příprava objektu

JUBIZOL - Umístění zakládacího profilu

JUBIZOL - Lepení izolace 1

JUBIZOL - Detaily okenních otvorů

JUBIZOL - Příprava a nanášení lepidla

JUBIZOL - Lepení izolace 2

JUBIZOL - Kotvení izolačního obkladu

JUBIZOL - Nanášení základní omítky

JUBIZOL - Nanášení základního nátěru

JUBIZOL - Nanášení dekorativní omítky

JUBIZOL - Nanášení Kulirplastu

JUBIZOL - Letní přísada do omítek

JUBIZOL - Zimní přísada do omítek

Hydrofobizace zdiva

Představení JUBIZOL Microair

Animace JUBIZOL Microair

Animace JUBIZOL Strong

Test odolnosti JUBIZOL Strong

Animace NANOXILcolor

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz