Fasádní systémy JUBIZOL

Video návody s fázemi montáže tepeIně izolačních systémů JUBIZOL. Video návody na použití letní / zimní přísady do omítek. Video návod na použití hydrofobizačního prostředku na zdivo. Video ukázky fungování fasádních systémů JUBIZOL Microair / Strong a fasádní barvy NANOXILcolor.

Úvod

Příprava objektu

Umístění zakládacího profilu

Lepení izolace 1

Detaily okenních otvorů

Příprava a nanášení lepidla

Lepení izolace 2

Kotvení izolačního obkladu

Nanášení základní omítky

Nanášení základního nátěru

Nanášení dekorativní omítky

Nanášení Kulirplastu

Letní přísada do omítek

Zimní přísada do omítek

Hydrofobizace zdiva

Představení JUBIZOL Microair

Animace JUBIZOL Microair

Animace JUBIZOL Strong

Test odolnosti JUBIZOL Strong

Animace NANOXILcolor

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz