Super akce JUBIZOL

Využijte jedinečné akční nabídky:

  • během akce bude cena perforovaného polystyrenu (W2, G2) snížena na úroveň běžného polystyrenu (W0, G0)
  • garance 25 let při použití omítky JUBIZOL Silicone finish S/T

Podmínky akce:

  • nabídka se vztahuje pouze na kompletní tepelně izolační systém JUBIZOL Microair
  • všechny hlavní komponenty – tj. lepidlo, fasádní polystyren, armovací omítka, výztužná mřížka, podbarvení a dekorativní omítka – musejí být dodány společností JUB
  • hlavní komponenty musejí být použity minimálně v množství odpovídajícím spotřebám dle technického listu přepočteným na m2 zakoupeného polystyrenu
  • skladba systému JUBIZOL Microair musí odpovídat skladbě uvedené v brožuře JUBIZOL, resp. systémovém technickém listu
  • během akce je v systému JUBIZOL Microair schváleno i užití levnější omítky JUBIZOL Silicone finish XS

Doba trvání akce:

  • celoročně

 

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz