Balkony a terasy

Balkony a terasy jsou důležitými venkovními součástmi stavby, proto je vhodná hydroizolace jejich povrchu předpokladem dlouhé životnosti celého objektu. Kromě nesprávného vyspádování podkladu bývá právě vadná hydroizolace hlavní příčinou problémů spojených s pronikání vody do podkladu. Následkem bývá odlepování keramických obkladů, praskání podkladu, skvrny a odpadávání materiálu z čelní a spodní strany balkonu a na stěnách pod balkonem nebo terasou.

Systém HYDROSOL nabízí účinné řešení pro dlouhodobou hydroizolaci balkonů a teras.

Složky systému:

 

Fáze

Výrobek

0

Podle potřeby vyrovnání a vyspádování povrchu: Hobi beton

1

Sanace nebo zesílení rohů: rohový profil s perlinkou a JUBIZOL lepicí malta

2

Základní nátěr: Jukolprimer

3

Hydroizolace: 1. vrstva Hydrosol Elastic – nátěr štětcem (při použití Hydrosolu Superflex se tato vrstva vynechává)

4

Hydroizolace: Hydrosol těsnicí rohová páska, rohové prvky

5

Hydroizolace: 2. vrstva Hydrosol Elastic nebo 1. vrstva Hydrosol Superflex + JUBIZOL výztužná mřížka

6

Hydroizolace: 3. vrstva Hydrosol Elastic nebo 2. vrstva Hydrosol Superflex

7

Lepení keramiky: Akrinol Elastic, Akrinol Flex

8

Spárování: Akrinol Fugalux

Utěsnění rohových spár a míst styku různých materiálů: Juboflex MS Flex nebo Juboflex Silicone

Uvedená systémová řešení mají pouze informativní charakter. Požadujete-li více informací nebo systémové řešení konkrétního případu, obraťte se na regionálně příslušného technického a obchodního poradce JUB.
Ukázka hydroizolace terasy
Program JUB Design Studio vám usnadní výběr odstínů a textur – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz