Příprava podkladu

Jukolprimer

Hloubkový základní nátěr

JUBOGLET Strong

JUBOGLET Strong

JUBOGLET Strong

Dvousložkový fasádní stěrkový tmel

JUBOFLEX MS Flex

JUBOFLEX MS Flex

JUBOFLEX MS Flex

MS polymer těsnicí a lepicí hmota

Program JUB Design Studio vám usnadní výběr odstínů a textur – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz