Vyrovnávací hmoty

Jubolin Reparatur

Jubolin Reparatur

Disperzní stěrkový tmel na zdivo

Jubolin Classic

Jubolin Classic

Jubolin Classic

Disperzní stěrkový tmel na zdivo

Jubolin P-25 Fine

Jubolin P-25 Fine

Jubolin P-25 Fine

Disperzní stěrkový tmel pro strojní a ruční nanášení

Jubolin P-50 Extra Fine

Jubolin P-50 Extra Fine

Jubolin P-50 Extra Fine

Disperzní extra jemný stěrkový tmel pro strojní a ruční nanášení

Jubolin Thermo

Tepelně izolační vnitřní vyrovnávací hmota

Nivelin

Práškový stěrkový tmel na zdivo

Nivelin D

Silnovrstvý fasádní stěrkový tmel

Juboglet

Sádrový stěrkový tmel na zdivo

Renovační omítka

Renovační omítka

Renovační omítka

Mikroarmovaná fasádní vyrovnávací hmota

Hobi beton

Jemnozrnná suchá betonová směs

Jubofloor 1-10

Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota

JUBOFLEX Acryl

Akrylátová těsnicí hmota

Seznam izravnalnih mas

Program JUB Design Studio vám usnadní výběr odstínů a textur – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz