Právní oznámení

Podmínky používání webových stránek společnosti JUB

 

1. Úvod

Webovými stránkami se pro účely tohoto oznámení rozumí webové stránky (dále jen „web“) dostupné na adrese www.jub.cz provozované společností JUB akciová společnost, IČO: 00511447. se sídlem Milevsko, Masarykova 265, PSČ: 399 01 (dále jen „JUB“).

 

2. Obsah webu

Veškerý obsah, který se nachází na webu, má informativní povahu a slouží zejména k informování. Společnost JUB se zavazuje, že učiní vše, co je v jejích silách, aby údaje na webu byly pravdivé, spolehlivé a kvalitní. Tím však neodpovídá za případné tiskové chyby, prodlevy a nedostatky při vnášení aktuálních údajů. Návštěvník těchto webových dále bere na vědomí, že tyto stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení JUB, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Ochrana autorských práv

Tento web je výlučným vlastnictvím Společnost JUB a je proto zakázáno jakékoli zneužití údajů, fotografií, textů a dalších informací tvořících součást tohoto webu. Je zakázáno jakékoliv kopírování, distribuce či jiné použití všech výše uvedených údajů bez předchozího informování a souhlasu společnosti JUB.

 

4. Ochrana soukromí

Při první návštěvě webu se do vašeho počítače uloží soubor „cookie“, který můžete sami odstranit nebo vhodným nastavením prohlížeče zabránit v jeho uložení. Cookies jsou malé soubory zajišťující lepší komunikaci s webem. S jejich pomocí může web například spravovat vaše osobní nastavení. Podrobnosti o cookies jsou uvedeny v cookies liště na webu. Používáním webu souhlasíte s využitím zmíněné technologie. Pravidla zpracování ochrany osobních údajů jsou uvedena v Pravidlech ochrany osobních údajů.

 

5. Externí odkazy

Součástí našeho webu jsou i odkazy na webové stránky, které nejsou součástí tohoto webu. Za obsah těchto stránek neodpovídáme.

 

6. Změna podmínek

JUB si vyhrazuje právo změny těchto podmínek bez předchozího upozornění. Změny začnou platit okamžikem zveřejnění. Z těchto důvodů si před každou návštěvou webových stránek JUB pozorně přečtěte podmínky jejich použití.

 

7. Závěrečná ustanovení

Vstupem na náš web souhlasíte s tím, že jste byli seznámeni se všemi výše uvedenými podmínkami a souhlasíte s nimi. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Tato pravidla nabývají platnosti dne 25. 5. 2018.

 

Přejeme vám příjemnou prohlídku!

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz