Právní oznámení

Všeobecné podmínky použití webových stránek JUB akciové společnosti

 

1. Úvod

Webové stránky JUB akciové společnosti (dále jen „JUB“) jsou pro účely těchto podmínek pojem, který zahrnuje všechny webové stránky na adrese www.jub.cz.

 

2. Obsah webových stránek

Veškerý obsah webových stránek JUB má pouze informativní povahu a slouží především informování. JUB se zavazuje učinit vše, co bude v jeho silách, aby byly údaje na webových stránkách pravdivé, bezpečné a kvalitní. Neodpovídá ale za případné chyby přepisu, prodlení a nedostatky při aktualizaci údajů. Návštěvník těchto webových dále bere na vědomí, že tyto stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení JUB, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Ochrana autorských práv

Tyto webové stránky jsou výlučným vlastnictvím JUB. Je zakázáno jakékoliv zneužití obrázků, textů a dalších údajů, které jsou součástí webových stránek JUB. Je zakázáno jakékoliv kopírování, distribuce nebo jiné použití výše uvedených údajů bez předchozího vědomí a souhlasu JUB.

 

4. Ochrana osobních údajů

Při první návštěvě webových stránek JUB se na váš počítač uloží soubor „cookie“, který můžete sami odstranit nebo příslušným nastavením zabránit jeho uložení. Soubory cookie jsou malé textové informace, které pečují o lepší komunikaci s našimi webovými stránkami a pomocí kterých se například webové stránky řídí vaším osobním nastavením. Prostřednictvím souborů cookie nemůžeme získat přístup k vašim osobním údajům nebo k údajům na vašem počítači, kromě těch, které jsou veřejně přístupné (typ vyhledavače, operačního systému a další). Údaje, které zadáte na webových stránkách JUB, jsou nám zaslány prostřednictvím Internetu v nechráněné elektronické podobě, proto se mohou dostat k dispozici také třetím osobám. Pro ochranu vaší totožnosti a osobních údajů nepište osobní údaje, které si nepřejete zveřejnit!

 

5. Vnější propojení

Webové stránky JUB obsahují propojení na jiné webové stránky, které nejsou spravovány společností JUB. Nad obsahem těchto webových stránek nevykonáváme žádnou kontrolu ani nezodpovídáme za jejich obsah.

 

6. Změna podmínek

JUB si vyhrazuje právo změny těchto všeobecných podmínek bez předchozího upozornění. Změny začnou platit okamžikem zveřejnění. Z těchto důvodů si před každou návštěvou webových stránek JUB pozorně přečtěte všeobecné podmínky jejich použití.

 

7. Právní a soudní příslušnost

Výklad a všechny právní otázky související s použitím údajů zveřejněných na webových stránkách JUB se řídí výlučně českým právem. K řešení požadavků a sporů souvisejících s použitím výše uvedených údajů je příslušný soud v České republice.

 

8. Závěr

Vstupem na webové stránky JUB potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte se všemi výše uvedenými podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, okamžitě tyto stránky zavřete.

 

Přejeme vám příjemnou prohlídku!

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz